Στα μαθήματά μου με τον Νίκο δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα! Έχω κάνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν να βελτιώσω τα Γερμανικά μου (από Β2 σε C1) αλλά στο τέλος τα παρατούσα. Το ταλέντο και η μεταδοτικότητα του Νίκου με βοήθησαν να αποκτήσω αυτοπεποίθηση και κίνητρο ώστε να δω σημαντική βελτίωση μέσα σε λίγους μήνες! Einfach der beste Lehrer!!
×