Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε τμήμα

 1. Τα μαθήματα προπληρώνονται μηνιαία. Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης του ποσού στην Eurobank, Alphabank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική. Αν η κατάθεση γίνεται από λογαριασμό του εξωτερικού, τότε προστίθενται στο τελικό ποσό 3,5€. Μετά την κατάθεση του ποσού σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά η απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
 2. Η κατάθεση του ποσού γίνεται τουλάχιστον 5 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και στη συνέχεια 5 ημερολογιακές μέρες πριν την λήξη του τρέχοντος μήνα. Οι προθεσμίες αυτές θα πρέπει να τηρούνται, διότι διαφορετικά δεν δεσμεύεται η θέση σας για τον επόμενο μήνα.
 3. Το κόστος εγγραφής για τα τμήματα είναι 30€. Το ποσό αυτό αφαιρείται από τα δίδακτρα του τελευταίου μήνα, εφόσον λαμβάνετε μέρος κανονικά στα μαθήματα μέχρι την προγραμματισμένη ημέρα λήξης των μαθημάτων. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν μπορεί να επιστραφεί, σε περίπτωση που τελικά αποφασιστεί η μη συμμετοχή σε κάποιο τμήμα. Εάν τελικά δεν σχηματιστεί τμήμα, στο οποίο έχετε εγγραφεί, θα σας επιστραφεί το ποσό της εγγραφής.
 4. Για τα δίδακτρα σε τμήμα έχουν ληφθεί υπόψη και οι μέρες, κατά τις οποίες δε θα πραγματοποιούνται μαθήματα λόγω αργιών, ώστε τα δίδακτρα να είναι ισόποσα κάθε μήνα. Μπορείτε να βρείτε στις συχνές ερωτήσεις της αρχικής μας σελίδας ποιες μέρες δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.
 5. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τον σχηματισμό ενός τμήματος είναι τα 4 άτομα. Εάν για κάποιο λόγο ο αριθμός αυτός μειωθεί κάτω από αυτό το όριο, έγκειται στην δικαιοδοσία μας η τροποποίηση του κόστους διδάκτρων. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορούν να τροποποιηθούν τα δίδακτρα, τα οποία έχουν συμφωνηθεί.
 6. Εάν αποφασίσετε εντός της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων ότι θέλετε να διακόψετε τα διαδικτυακά μαθήματα σε τμήμα, τότε θα σας επιστραφεί το 75% της πρώτης μηνιαίας προκαταβολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση δε μπορεί να υπάρξει κάποια επιστροφή χρημάτων.
 7. Εάν αποφασίσετε πριν την έναρξη των μαθημάτων ότι δεν θέλετε να ξεκινήσετε μαζί μας μαθήματα, τότε σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της πρώτης προκαταβολής εκτός του ποσού εγγραφής.
 8. Λόγω της φύσης των μαθημάτων σε τμήμα δεν είναι εφικτή η οποιαδήποτε αναπλήρωση, εκτός κι αν λόγω αδυναμίας του διδάσκοντα – σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο – θα πρέπει να γίνει κάποιος επαναπρογραμματισμός του μαθήματος σε συνεννόηση με τους μαθητές.
 9. Εάν κάποια μαθήτρια ή μαθητής δεν παρευρεθεί σε ένα μάθημα, τότε αυτό μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται στην απούσα ή στον απόντα. Οπότε με την αποδοχή των όρων συμφωνείτε με το ενδεχόμενο μαγνητοσκόπησης των μαθημάτων. Οι μαγνητοσκοπήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των μαθητριών και μαθητών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Τέλος, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διαμοιρασμός και αποθήκευση περιεχομένου που αφορά τις μαγνητοσκοπήσεις μαθημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται λόγος περί παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται ποινικά σύμφωνα με το Άρθρο 66 – Νόμος 2121/1993.

  ×